.

Samengestelde Wedstrijd Mennen

 
waterbak
Een samengestelde menwedstrijd bestaat uit drie proeven: een dressuurproef, een marathon en een vaardigheidsproef, vaak verdeeld over meerdere dagen. Ook in het samengesteld mennen kennen we meerdere klassen te weten:
L (=Licht)
M (=Midden) en
Z (=Zwaar).


Bij nationale wedstrijden worden de dressuur en vaardigheid vaak op de eerste wedstrijddag en de marathon op de tweede wedstrijddag verreden.

Bij internationale wedstrijden wordt eerst de dressuur verreden, daarna de marathon en op de afsluitende dag de vaardigheid.
De marathon bestaat uit twee of drie trajecten. Het begint met een opwarmingstraject (A traject). Soms zit hier een staptraject (O(-vergangs)-traject) in verweven, anders volgt dit na het opwarmingstraject.
Daarna volt een hindernistraject (B-traject): een echte publiekstrekker. De hindernissen hebben doorgangen die op alfabetische volgorde gereden moeten worden.
De deelnemers in de klasse L kunnen 30 doorgangen rijden verspreid over 4 of 6 hindernissen verdeeeld over de letters A t/m E.
De deelnemers in de Klasse M rijden maximaal 6 hindernissen (36 doorgangen) en de klasse Z maximaal 7 hindernissen.
Vooral waterhindernissen zorgen voor veel spektakel.

Het is voor de menners en hun grooms een hele uitdaging om de routes van de trajecten en alle hindernissen goed uit het hoofd te leren. Zoals eerder gezegd bestaat deze wedstrijd uit drie onderdelen.

Een dressuurproef.
De afmetingen van een dressuurring zijn groter dan die voor de klassieke dressuur.
Voor de L, M en Z (KNHS proef) geldt een afmeting van 80 x 40 meter.
De klasse Z meerspanproef wordt zelfs in een 100 x 40 meter grote baan gereden.


De vaardigheidsproef.
De lengte van het parcours ligt tussen de 500 en 800 meter.
In tegenstelling tot een klassiek parcours mag in een vaardigheidspacours van een samengestelde menwedstrijd maximaal 2 marathonachtige hindernissen worden geplaatst. Voor iedere spansoort en iedere klasse geldt een maximale snelheid per minuut. De toegestane tijd die je over een parcours mag doen wordt aan de hand van de snelheidstabel berekend.

De marathon
De totale lengte van het parcours (Zowel A- als B- traject) kan maximaal 18,5 kilometer bedragen.
In het B-traject ziijn de hindernissen opgenomen. De lengte van deze hindernissen worden opgeteld bij de berekening van de totale lengte van het B-traject.
Winnaar is degene die gemiddeld genomen de beste dressuurproef, de beste vaardigheidsproef en snelste marathonproef aflegt in zijn of haar rubriek en klasse.
Het is altijd de moeite waard om zo'n wedstrijd eens te bezoeken. Niet alleen als deelnemer maar ook als toeschouwer.
Nieuwe Dressuurproeven Samengesteld
Op 1 april 2022 worden de nieuwe dressuurproeven gereden. Op mijnknhs vind je deze nieuwe protocollen. 
Hier logt u in met uw KNHS gegevens en kan daar de betreffende proeven downloaden.