Deelname aan een wedstrijd

Om aan wedstrijden deel te nemen dien je rekening te houden met een aantal regeltjes. Deze regeltjes zijn opgenomen in een Algemeen Wedstrijdregelement en een Disciplinereglement Mennen.

Diciplinereglement Mennen
Het disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het disciplinereglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het disciplinereglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

Hieronder vind je de link voor het Disciplinereglement Mennen, het Algemeen Wedstrijdreglement én de wijzigingen per 1 april 2019.

WIJZIGINGEN PER 1 APRIL 2019
Per 1 april 2019 zijn er enkele wijzigingen in het Disciplinereglement Mennen. Lees de toelichting of download het nieuwe reglement (of alleen de wijzigingen) hieronder (PDF).
 
 
INSCHRIJVEN VOOR MENWEDSTRIJDEN VIA MIJNKNHS
Sinds 1 januari 2016 loopt de inschrijving voor dressuur, vaardigheid en samengestelde menwedstrijden (SWM) via MijnKNHS.nl. Dat is soms nog even wennen en daarom staat hier waar je op moet letten.

Het online inschrijven via MijnKNHS.nl gaat over het algemeen heel  goed. Wedstrijdorganisaties merken alleen wel op dat bij de inschrijving vaak nog niet alle informatie wordt ingevuld, zoals wagennummer, spoorbreedte en stalling. 

Checklist inschrijven menwedstrijden via MijnKNHS

Je doet de wedstrijdorganisaties en uiteindelijk jezelf ook een groot plezier door je  inschrijving volledig (en op de juiste manier) te doen. Hiermee voorkom je verrassingen of teleurstellingen bij aankomst op de wedstrijd. Controleer ook de inschrijvingen die je al hebt gedaan en vul deze
(indien nodig) aan met deze informatie.

1. Schrijf je in met je startpasnummer en niet met het startlicentienummer
    Vanaf 1 januari 2016 is er een startlicentie voor het mennen. Belangrijk is dat je voor ieder span (bij dressuur en vaardigheid) of paard
    (samengesteld mennen) nog
    wel een gratis startpas aanvraagt in MijnKNHS. Bij het inschrijven voor een wedstrijd geef je dit startpasnummer door en dus niet het nummer
    van de startlicentie.

2. Voorbeeld inschrijven vaardigheid
    Vul bij stap 4 'Opmerkingen' je spoorbreedte in. Maakt iemand anders gebruik van hetzelfde rijtuig? Dan kun je dat hier aangeven en vermelden
    wie dat is.

mijnknhs mennen voorbeeld inschrijven vaardigheidswedstrijden


3. Voorbeeldscherm inschrijven voor SWM
    De meeste samengestelde menwedstrijden zijn meerdaagse wedstrijden. Informeer de wedstrijdorganisatie daarom zo volledig mogelijk over je
    wensen.
    Vul bij stap 3 (opmerkingen bij inschrijving) het volgende in:

   - je wagennummer
   - je spoorbreedte (vaardigheid)
   - het aantal boxen of stalling aan de wagen
   - ik overnacht op deelnemersterrein of ik overnacht thuis/elders
 
 

4. Inschrijven tandem, twee- en vierspan
    Voor deelnemers met een tandem, twee- of vierspan is het belangrijk dat alle paarden worden ingeschreven
    (dus niet slechts twee paarden voor een vierspanrubriek)

 

 

 
 
 
Op de dag van de wedstrijd meld je je op tijd bij het wedstrijdsecretariaat.
Er worden geen plastic startpassen meer afgegeven. Alle startpassen zijn nu digitaal en worden door de wedstrijdorganisatie gecontroleerd aan de hand van jouw inschrijving. Je hoeft dus geen startpas meer te tonen.

Je dient wel te allen tijde je paardenpaspoort bij je te hebben. Het wedstrijdsecretariaat heeft niet als verlengde van de KNHS de bevoegdheid om inzage te vragen van je paspoort. Dit is voorbehouden aan de I&R controleur, federatievertegenwoordiger of jury.
De Jury kan echter het wedstrijdsecretariaat wel verzoeken om, bij afwezigheid van een I&R controleur, het paardenpaspoort te controleren op geldige vaccinaties. In dát geval dien je wel het paspoort ter inzage af te geven.
Ook kan de gastvereniging zelfstandig besluiten ongevaccineerde paarden niet op het wedstrijdterrein toe te laten. In dat geval kan de organisatie een deelnemer sommeren het wedstrijdterrein te verlaten wanneer de deelnemer het paspoort niet ter inzage wil afgeven. Dit is in dat geval echter geen aanwijzing op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement.

Afzeggen van deelname.
Wanneer je, om wat voor reden dan ook, afziet van deelname aan een wedstrijd waarvoor je je hebt opgegeven dan geldt het volgende;
       - Meld je je af vóór sluitingsdatum dan doe je dat via MIJNKNHS. Je bent in dat geval GEEN inschrijfgeld verschuldigd.
       - Meld je je af ná sluitingsdatum dan doe je dat via de MAIL of TELEFONISCH rechtstreeks bij het wedstrijdsecretariaat. 
         Omdat de inschrijftermijn is verstreken kan je geen wijzigingen meer doorvoeren in je opgave.  Je bent in dát geval WEL
         inschrijfgeld verschuldigd, ongeacht de reden van afmelding. (Een dierenartsenverklaring heeft geen zin omdat ziekte van
         paard (of menner), hoe vervelend ook voor jezelf, geen reden is om geen inschrijfgeld te hoeven betalen. Bedenk dat de
         organisatie de juryvergoeding evengoed moet betalen en bovendien hebben ze meestal prijzen ingekocht.