.

Recreatie

Om ook wat te kunnen bieden aan de recreanten in ons Mendistrict buigen wij ons nu over de vraag:recreatie

"Wat wil de recreant en, wat wellicht veel interessanter is,  wie is die recreant?"

Zijn dat de menners die met een picknickmand achter op het bos in gaan? Of zijn dat ook de menners die wedstrijden rijden?  Want dat valt immers ook onder recreatie. En wat willen die menners dan? Wat verwachten ze van ons als district?
Wij gaan vanuit ons district regelmatig naar bijeenkomsten in ons district maar ook landelijk om uit te vinden wat er speelt en waar vraag naar is.

 

Voor nu zijn we vooral bezig om de menpaden open te houden of indien mogelijk nieuwe te ontwikkelen. 
Vanuit Ermelo is er contact met de groot-grondbezitters van ons land, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonu-
menten.
In 2017 hebben wij als Mendistricten tijdens de paard en leven dag een aantal nieuwe men-onderdelen ver-
zorgd voor onze leden, zoals Mentrec* en Mendurence. Maar ook de vaardigheid, dressuur en marathonlessen  
waren aan de orde.
Dit was een groot succes en we hopen het komende jaar en wellicht jaren dat dit succes geëvenaard en
wellicht nog groter wordt. Zodat iedere menner die lid in van de KNHS ook eens op dat mooie terrein kan rijden
 en gebruik kan maken van de mooie faciliteiten.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande een vraag of opmerking hebben dan kun je je wenden tot
de portefeuillehouder Recreatie van het Mendistrict West via onze contactpagina.

 recreatie bos enkelspanrecreatie strand enkelspan